Български астрономически организации и обсерватории


 

 


 

  Институт по астрономия с НАО към БАН - http://www.astro.bas.bg

   Национална астрономическа обсерватория "Рожен" - http://www.nao-rozhen.org/

  Астрономическа обсерватория Белоградчик към БАН - http://www.astro.bas.bg/~aobel/

   Катедра "Астрономия" и Обсерватории на СУ „Св. Климент Охридски“ - http://www.phys.uni-sofia.bg/~astro/

  Астрономически център на ШУ "Епископ Константин Преславски" - http://astro.shu.bg

   Астрономическа обсерватория на ШУ "Епископ Константин Преславски" - http://astro.shu.bg/observatory/

   Катедра "Физика и Астрономия" на ШУ "Епископ Константин Преславски" - http://astro.shu.bg/tpf/

  Съюз на астрономите в България (САБ) - http://sab.astro.bas.bg/

   Народни астрономически обсерватории и астроклубове

 


Bulgarian Astronomical Journal

Международна година на астрономията 2009