КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

*** 49 години обучение по Физика в Шуменския университет ***

 

 

 

Катедра Физика и Астрономия предлага обучение по

физически науки на студенти във всички степени на висшето образование

бакалавър, магистър, доктор.

Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.careersРезултат с изображение за meteorology station

Последна актуализация: 09.11.2020