КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

*** 46 години обучение по Физика в Шуменския университет ***

 

 

 

Катедра Теоретична и приложна физика предлага обучение по

физически науки на студенти във всички степени на висшето образование

бакалавър, магистър, доктор.

 

 

 

 

 

 

 

История на катедрата.

Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.Снимка на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет.careersРезултат с изображение за meteorology station

Последна актуализация: 26.02.2017