Връзки

 

Дирекция на Природен парк “Шуменско плато”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Астрономически център на Шуменския университет

Катедра “Физика и Астрономия” на Шуменския университет

 

Връзки към астрономически организации, обсерватории, центрове и планетариуми:

Институт по астрономия с НАО към БАН - София

Национална астрономическа обсерватория - Рожен

Астрономическа обсерватория към БАН - Белоградчик

Катедра “Астрономия” и Обсерватории на Софийски университет “Св. Климент Охридски” - София

Съюз на астрономите в България

Планетариум с народна астрономическа обсерватория - Смолян

Народна астрономическа обсерватория “Юрий Гагарин” - Стара Загора

Народна астрономическа обсерватория и Планетариум “Джордано Бруно” - Димитровград

Народна астрономическа обсерватория и Планетариум “Николай Коперник” - Варна

Народна астрономическа обсерватория и Планетариум - Габрово

Народна астрономическа обсерватория и Планетариум - Ямбол

Планетариум на Учебно-възпитателен център “Юрий Гагарин” - СОК “Камчия”

Планетариум към Регионален природонаучен музей - Пловдив

Планетариум на Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” - Варна

Народна астрономическа обсерватория “Галилео Галилей” - Силистра

Астрономическа обсерватория при Младежки център - Хасково

Астрономическа обсерватория “Славей Златев” - Кърджали

Народна астрономическа обсерватория - Сливен

Астрономическа обсерватория “Йохан Кеплер” към СОУ “Васил Левски” - Троян

Астрономическа обсерватория “IRIDA” - Рожен

Астрономическа обсерватория “Андромеда” на Астрономическа асоциация - София

Астрономическа обсерватория - Аврен, филиал на НАОП - Варна

Астрономическа обсерватория - Благоевград (недействаща), снимки

Астрономически обсерватории и планетариуми в България

 

Астрономически клубове, общества, сдружения:

Астрономическа асоциация - София

Сдружение “Звездно общество” - София

Астрономически форум “Звездно общество”

Астрономически клуб “Орион” към ПГЧЕ “Никола Йонков Вапцаров” - Шумен

Астрономически клуб “Персей” - Долни Чифлик

Астрономически клуб “Антарес” - Димитровград

Астрономически клуб “Морско сияние” - Бургас

Астрономически клуб “Астероид” - Пловдив

Астрономически клуб “Канопус” - Варна

Астрономически клуб “Хелиос” - Хасково

Астрономически клуб “Гемма” - Стара Загора

Астрономически клуб “Сотис” - Смолян

Астрономически клуб “Вега” - Кърджали

Астрономически клуб “RADIO ASTRO” - Стара Загора

Любителска астрономическа обсерватория “ELATE”

Астрономическа обсерватория — Шумен