http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Астрономическа обсерватория — Шумен

Астрономическа обсерватория към Астрономическия център на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

φ = 43o 15 27 С   λ = 26о 55 23 И   надм. височина = 493 м.