Снимки на новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет на Шуменско плато

Първа копка, 06.04.2015 г.

Моменти от строежа

Откриване, 29.10.2015 г.

Дневни снимки

Нощни снимки

Първи тестови снимки с 25-см телескоп, 16.04.2016 г.