Първи тестови снимки с 25-см телескоп на новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет на Шуменско плато

16 април 2016 г.