http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gifText Box: Астрономическа обсерватория — Шумен

Text Box: Официален сайт на Астрономическа обсерватория — Шумен
към Центъра по природни науки на Факултета по природни науки
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Text Box: φ = 43o 15’ 27” С   λ = 26о 55’ 23” И   надм. височина = 493 м.

Text Box: Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От Атома до Космоса”

Text Box: Последна актуализация: 16.03.2021

Text Box: Астрономически център към ФПН на ШУ

Text Box: Mетеоданни