ПАСАЖ НА ВЕНЕРА

08.06.2004 г.

Transit of Venus

Визуалните наблюдения на пасажа бяха проведени с:

-   огледален телескоп “Meniskas” със слънчев филтър с диаметър 50mm. Оптичната система на телескопа е тип "Касeгрен" с диаметър на главното огледало 150 mm и еквивалентно фокусно разстояние 2250mm

-   6cm телескоп с монтиран проекционен окуляр

-   8cm телескоп "Алкор" с оптична система "Нютон" + слънчев филтър

Географските координати на точката на наблюдение са:

-   географска ширина - 43° 17' 14"

-   географска дължина - 26° 55' 28"

Пасажът бе заснет чрез поставяне на CCD камера в прекия фокус на телескопа "Meniskas" и фотоапарат Зенит 11 с телеконвертор 2х до резултантно фокусно разстояние 4500mm.

СНИМКИ

Images

фотограф: Пенчо Маркишки

/снимките са с авторски права/

CCD

Снимки