Студентско астрономическо общество
на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

учредено на 13.11.2010 г.

 

 

Председател:

n/a

 

Устав

История на САО

 

Молба за членство

Молба за приятелство

 

Диплянка - създаване

Диплянка - май, 2016 г.