Публикации на членовете на Астрономическия център

 

проф. д-р Драгомир Марчев

доц. д-р Борислав Борисов

доц. д-р Доротея Василева

доц. д-р Сунай Ибрямов

гл. ас. д-р Теодора Атанасова