Бакалаварски специалности

  Астрономия и метеорология

 

Магистърски програми

  Астрофизика

  Метеорология