Списък налични учебници по физика и астрономия (автор: проф. дфн Д. Кюркчиева).