Обучение

В течение на годините във Факултета по природни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" е реализирано обучение в трите образователни степени (бакалавър, магистър, доктор) по различни специалности. Към момента се обучават общо 1316 студенти в бакалавърска степен по следните акредитирани специалности: Астрономия и метеорология, Медицинска физика и радиоекология,  Медицинска химия, Екология и опазване на околната среда, Растителна защита, Туризъм, Педагогика на обучението по биология и химия, Педагогика на обучението по география и биология, Педагогика на обучението по биология и физика, Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда. Всеки студент има право да се обучава по втора специалност паралелно с основната или да получи в рамките на следването си нова специалност, съгласно Закона за висшето образование.

Факултетът по природни науки предлага обучение в акредитирани магистърски програми по: Органична химия, Екологична химия, Екологични биотехнологии и контрол на храни, Химични аспекти в растителната защита, Астрофизика, Метеорология, Растителна защита, Медицинска физика. Предстои да бъдат обявени и магистърски програми по: Туризъм и регионално развитие, Управление и опазване на екосистемите.