Школи, практикуми, обучения

Астрономически школи, практикуми и обучения за ученици, студенти и младежи на извънкласна форма на обучение се провеждат по реда на съответните подадени заявки. Всяка заявка следва да има ясно определен научно-образователен характер и програма.

Астрономическа обсерватория — Шумен