Разпределение на наблюдателното време

Астрономическите наблюдения с 40 см и 25 см Шмит-Касегрен телескопите се осъществяват дистанционно, съгласно приетия от Комисията по разпределение на наблюдателното време 3 месечен график.

Астрономическа обсерватория — Шумен