Прием на студенти

Прием в специалност "Астрономия и метеорология"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация: тук

Астрономическа обсерватория — Шумен