Контакти

Астрономическа обсерватория към Астрономическия център на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

 

 

За контакти:

проф. д-р Драгомир Марчев

e-mail: d.marchev@shu.bg

Местоположение:

Природен парк “Шуменско плато”, до паркинга на Информационния център,
500 м южно от Мемориалният комплекс “Създатели на българската държава”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория — Шумен