Оборудване

За оборудването на Астрономическата обсерватория - Шумен кликнете тук.

 

  Aстрономически купол с диаметър 3-м;

  15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп (монтиран в 3 купол);

Диаметър: 150 мм

Фокусно разстояние: 2250 мм

Ортоскопични окуляри: 6 мм; 10 мм; 16 мм; 25 мм; 40 мм (Хюйгенс)

Степен на увеличение: ×375; ×225; ×140; ×90; ×56

 

Допълнителна информация: 15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп се отличава с голямо зрително поле. Оптичното качество на изображението позволява наред с визуалните наблюдения и възможност за фотографиране на астрономическите обекти. Монтировката на телескопа е екваториална с включен към нея синхронен двигател, който върти телескопа по часовата ос със скоростта на въртене на небесната сфера 15о/h (т. нар. водене). Относителното отверстие на телескопа е: 1:15; разделителна способност: 0.8; пределна звездна величина: 13.2. Търсачът е с характеристики: окуляр: 20.32-мм; увеличение: ×7.5; ъглово поле: 7о. Тегло на телескопа: 120 кг.

* Два телескопа-рефрактори с диаметър на обективите 60-мм;

  Електронен окуляр Bresser PC Ocular;

Брой пиксели: 640 × 480

Размер на пиксела: 9 μm × 9 μm

Работно поле с 15-см телескоп: 8.90' × 6.60'

 

* Шест секстанта за практически упражнения;

* Модел на движението на Луната и Земята;

* Зала за провеждане на теоретични и практически занятия по астрономия със студенти;

* Три научни кабинета на преподавателите по астрономия;

* Слънчев часовник пред учебен корпус № 3 на Университета;

* Библиотека с астрономическа литература.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________