Към другите фотогалерии | Начална страницаАСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТЕкипът на "Астрономическия център"

Откриване на "Астрономически център"

Да върви по вода

Етапи от строежа на кулата

Етапи от строежа на кулата

Етапи от строежа на кулата

Снимка на Слънчевото затъмнение

Снимка на кометата "Хейл Боб"

Наблюдения от студентите

Наблюдение на Марс

Към другите фотогалерии | Начална страница