Астрономически календар 2021, издание на Института по астрономия с НАО