Студенти

Проверка на персонална студентска информация

Студентски разписи, графици за изпити, учебни планове

 

специалност Астрономия и метеорология, ОКС Бакалавър

Квалификационна характеристика

Комплект на студента

Конспект за държавен изпит

График за датите за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

 

специалност Биология и физика, ОКС Бакалавър

Квалификационна характеристика

Комплект на студента

Конспект за държавен изпит

График за датите за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

 

магистърска програма Астрофизика

Квалификационна характеристика

Комплект на студента

Конспект за държавен изпит

График за датите за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

 

магистърска програма Медицинска физика

Квалификационна характеристика

Комплект на студента

Конспект за държавен изпит

График за датите за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

 

магистърска програма Метеорология

Квалификационна характеристика

Комплект на студента

Конспект за държавен изпит

График за датите за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски