Състав

Ръководител катедра:

 

доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова
e-mail: n.arhangelova [at] shu.bg


Членове:


проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
e-mail: d.marchev [at] shu.bg

 

доц. д-р Борислав Станишев Борисов
e-mail: b.borisov [at] shu.bg

 

доц. д-р Доротея Любенова Василева
e-mail: d.vasileva [at] shu.bg

 

доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
e-mail: s.ibryamov [at] shu.bg

 

ас. Сениха Исмаил Салим

e-mail: s.salim [at] shu.bg

 

преп. д-р Теодора Велкова Атанасова
e-mail: t.atanasova [at] shu.bg

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски