Специалности

 

Бакалавърски специалности:

Астрономия и метеорология

 

Магистърски програми:

Астрофизика

Медицинска физика

Метеорология

 

Докторски програми:

Астрофизика

Медицинска физика

 

 

 

 

 

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски