Астрономическа обсерватория

 

Сайт на Астрономическата обсерватория: http://astro.shu.bg/observatory/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски