Конференции

 

VII Национална студенстска научна конференция с участието на ученици От атома до Космоса, 17-18 май 2019 г., гр. Шумен

VI Национална студенстска научна конференция с участието на ученици От атома до Космоса, 4-5 май 2018 г., гр. Шумен

V Национална студенстска научна конференция с участието на ученици От атома до Космоса, 12-14 май 2017 г., гр. Шумен

Науката посреща своите бъдещи откриватели, 19-20 май 2016 г., гр. Шумен

IV Национална студентска научна конференция с участието на ученици От атома до Космоса, 19-20 май 2016 г., гр. Шумен

III Национална студентска научна конференция с участието на ученици От атома до Космоса, 15-16 май 2015 г., гр. Шумен

II Национална студентска научна конференция От атома до Космоса, 15-16 май 2014 г., гр. Шумен

IX Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16-18 май 2014 г., гр. Шумен

I Национална студентска научна конференция От атома до Космоса, 16-17 май 2013 г., гр. Шумен

V Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България с международно участие, 10-12 май 2010 г., гр. Шумен

 

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски