Астрономически център Проф. дфмн Владимир Шкодров

Aстрономическият център е създаден като структура на Шуменския университет през 1997 г. с три основни функции: а) обучение на студенти, изучаващи дисциплината астрономия; б) научноизследователска дейност; в) популяризаторска дейност. За да се реализира успешно дейността на Астрономическия център през 1999 г. бе изградена астрономическа кула с 3-м купол на покривната площадка на учебния корпус 3 на Шуменския университет, в която бе поставен 15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп.

Сайт на Астрономическия център: http://astro.shu.bg/

 

 

 

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски