Проекти

Настоящи проекти:

Национални проекти:

Научноизследователски проект № ДН 08/20 Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, Фонд Научни изследвания, МОН. Продължителност: 2017-2019 г. Ръководител: проф. дфн Диана Кюркчиева.

Научноизследователски проект № ДМ 08/2 Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, Фонд Научни изследвания, МОН. Продължителност: 2017-2018 г. Ръководител: доц. д-р Сунай Ибрямов.

Университетски проекти:

РД-08-102/06.02.2017 г. Изследване на физични процеси в микро и макро-Космоса. Продължителност: февруари-декември 2017 г. Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова.

РД-08-80/03.02.2017 г. Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти. Ръководител: проф. д-р Валентин Велев.

Други проекти.

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски