Студентско астрономическо общество

 

Учредено на 13.11.2010 г.

 

 

 

 

 

 

История на САО

Устав

Молба за членство

Молба за приятелство

Диплянка създаване

Диплянка май, 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

Теодор Миланов I курс, маг. програма Астрофизика
teomilanov [at] gmail.com

Секретар:

Иксан Исмаилов III курс, Астрономия и метеорология

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски