Студентско астрономическо общество

 

Учредено на 13.11.2010 г.

 

 

 

 

 

 

История на САО

Устав

Молба за членство

Молба за приятелство

Диплянка — създаване

Диплянка — май, 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

Теодор Миланов — IV курс, Астрономия
teomilanov [at] gmail.com

Секретар:

Иксан Исмаилов — II курс, Астрономия и метеорология

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”