Астрономически център “Проф. дфмн Владимир Шкодров”

 

     Aстрономическият център е създаден като структура на Шуменския университет през 1997 г. с три основни функции: а) обучение на студенти, изучаващи дисциплината астрономия; б) научноизследователска дейност; в) популяризаторска дейност. За да се реализира успешно дейността на Астрономическия център през 1999 г. бе изградена астрономическа кула с 3-м купол на покривната площадка на учебната сграда “Корпус 3” на Шуменския университет, в която бе поставен 15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп.

Сайт на Астрономическия център: http://astro.shu.bg/

Директор: доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”