Астрономическа обсерватория

 

Сайт на Астрономическата обсерватория: http://astro.shu.bg/observatory/

Директор: проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”