Астрономическа обсерватория

 

Сайт на Астрономическата обсерватория: http://astro.shu-bg.net/observatory/

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски