Лаборатории

 

Лаборатория по ядрена физика и радиоекология (К1-122)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория по атомна физика и медицинска физика (К1-212)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зала за провеждане на теоретични и практически занятия по астрономия (К3-518)

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски