Прием на студенти

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Кандидатстудентска информация:

WEB: http://shu.bg/priem

телефон: (+359 54) 830 495
моб. телефон: +359 894 555 506
e-mail: ksk [at] shu.bg

 

Прием в специалност "Астрономия и метеорология"

Прием в специалност Биология и физика

 

Програми за конкурсни изпити.

 

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски