Комплект на студента

 

Проверка на персонална студентска информация

 

Графици за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

 

Учебни разписи летен семестър 2016/2017

Астрономия: 4 курс

Физика: 4 курс

Астрономия и метеорология: 1 курс; 2 курс; 3 курс

Медицинска физика и радиоекология: 1 курс; 2 курс; 3 курс

Педагогика на обучението по биология и физика: 1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс

Метеорология (магистърска програма): 1 курс

 

Изпитни графици зимен семестър 2016/2017

Астрономия: 4 курс

Физика: 4 курс

Астрономия и метеорология: 1 курс; 2 курс; 3 курс

Медицинска физика и радиоекология: 1 курс; 2 курс; 3 курс

Педагогика на обучението по биология и физика: 1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс

 

Квалификационни характеристики

Астрономия

Физика

Астрономия и метеорология

Медицинска физика и радиоекология

Педагогика на обучението по биология и физика

Астрофизика (магистърска програма)

Медицинска физика (магистърска програма)

Метеорология (магистърска програма)

 

Комплект на студента

Астрономия

Физика

Астрономия и метеорология

Медицинска физика и радиоекология

Педагогика на обучението по биология и физика

Астрофизика (магистърска програма)

Медицинска физика (магистърска програма)

Метеорология (магистърска програма)

 

Комплект за държавен изпит

Астрономия

Физика

Астрономия и метеорология

Медицинска физика и радиоекология

Педагогика на обучението по биология и физика

Астрофизика (магистърска програма)

Медицинска физика (магистърска програма)

Метеорология (магистърска програма)

 

Учебни планове

специалност Астрономия

Учебен план за приетите през 2011/2012 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2012/2013 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Физика

Учебен план за приетите през 2011/2012 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2012/2013 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Астрономия и метеорология

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Медицинска физика и радиоекология

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Педагогика на обучението по биология и физика

Учебен план за приетите през 2012/2013 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (8 семестъра)

 

магистърска програма Астрофизика

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (3 семестъра)

 

магистърска програма Медицинска физика

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (4 семестъра)

 

магистърска програма Метеорология

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (3 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (2 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (3 семестъра)

 

Учебни планове приложения за придобиване на професионална квалификация Учител

 

специалност Астрономия

Учебен план за приетите през 2011/2012 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2012/2013 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Физика

Учебен план за приетите през 2011/2012 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2012/2013 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2013/2014 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Астрономия и метеорология

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (8 семестъра)

 

специалност Медицинска физика и радиоекология

Учебен план за приетите през 2014/2015 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2015/2016 учебна година (8 семестъра)

Учебен план за приетите през 2016/2017 учебна година (8 семестъра)

 

Списък налучни учебници по физика и астрономия в Шуменския университет

 

Практически упражнения по астрономия

Определяне на разстоянието до свръхновата звезда SN 1987A
проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева

Определяне на разстоянието до планетарната мъглявина Котешко око
проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева

Наблюдение на окултации на 6 звезди от Луната и определяне на средния ъглов радиус и средното ъглово движение на Луната
доц. д-р С. Ибрямов

Определяне на разстоянието до сферичния звезден куп M12
проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева

Определяне на разстоянието до галактиката M100 по метода на фотометричните паралакси
проф. дфн Д. Кюркчиева, доц. д-р В. Радева

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски