Специалности

 

Бакалавърски специалности:

Астрономия и метеорология

Биология и физика

Медицинска физика и радиоекология

 

Магистърски програми:

Астрофизика

Медицинска физика

Метеорология

 

Докторски програми:

Астрофизика

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”