Състав


проф. дфн Диана Кюркчиева Ръководител на Катедрата
e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 185

 

проф. д-р Драгомир Марчев
e-mail: d.marchev [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 195

 

проф. д-р Николай Узунов
e-mail: n.uzunov [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 133

 

доц. д-р Борислав Борисов
e-mail: b.borisov [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 195

 

доц. д-р Нина Николова-Тодорова
e-mail: n.arhangelova [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 133, 271

 

ас. д-р Сунай Ибрямов
e-mail: s.ibryamov [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 153

 

ас. д-р Доротея Василева
e-mail: d.vasileva [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 153

 

хон. доц. д-р Благовест Николов
e-mail: nikbl [at] abv.bg

 

Докторанти:

ас. Теодора Атанасова
e-mail: t.atanasova [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 283

инж. Велимир Попов
e-mail: velimir.popov [at] shu.bg

ас. Йорданка Енева
e-mail: yordanka.eneva [at] shu.bg

 

Скоро защитили докторанти:

 

д-р Доротея Василева, 2016 г.

 

д-р Динко Профилов Димитров, 2015 г.

 

 

 

 

 

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски