Галерия

 

За фотогалерии от научни форуми и популяризация на науката, моля посетете           .

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”