Галерия

 

За фотогалерии от научни форуми и популяризация на науката посетете .

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски