Контакти

 

Катедра “Физика и Астрономия”, Факултет по природни науки

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

ул. “Университетска” № 115, 9700 гр. Шумен

 

 

 

Ръководител:

доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

e-mail: n.arhangelova [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 133

 

Сайт-администратор:

доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

e-mail: s.ibryamov [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 153

 

 

 

 

 

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”