Към другите галерии

 

 

 

Занятия при телескопите - 2009 г.

 

 

 

При 2-m RCC-телескоп;

При 50/70 см Шмидт-телескоп

При 15 см слънчев телескоп - коронограф 

При 18 см Менискас-телескоп

 

 

 

 

При 2-м RCC-телескоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 50/70 см Шмидт-телескоп

 

 

 

 

 

 

При 15 см слънчев телескоп - коронограф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 18 см Менискас-телескоп

 

 

 

 

 

 

 

Към другите галерии