Студентско астрономическо общество
на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

учредено на 13.11.2010 г.

 

 

Председател:

Теодор Миланов - I курс, магистърска програма "Астрофизика"
teomilanov [at] gmail.com

Секретар:

Иксан Исмаилов - III курс, специалност "Астрономия и метеорология"

 

Устав

История на САО

 

Молба за членство

Молба за приятелство

 

Диплянка - създаване

Диплянка - май, 2016 г.