Публикации на членовете на Астрономическия център

 

проф. дфн Диана Кюркчиева

проф. д-р Драгомир Марчев

доц. д-р Борислав Борисов

доц. д-р инж. Динко Димитров

доц. д-р Доротея Василева

доц. д-р Сунай Ибрямов

ас. д-р Теодора Атанасова