За участник студент или докторант:

40 лв. за един доклад/постер;

50 лв. за два доклада/постера.

Срещу внесена такса се получават материали на конференцията, куверт за вечеря на 17 май и за кафе-паузите, сертификат, CD с доклади.

Всеки участник може да участва с не повече от два доклада.

 За гости и съавтори (участници в конференцията) 25 лв.

Срещу внесена такса се получават материали на конференцията, куверт за вечеря на 17 май и за кафе-паузите.

 Учениците не заплащат такса.

Таксите за участие могат да бъдат платени:

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Такси и плащане

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg

Заявка за участие може да бъде изтеглена от тук.