За участник студент или докторант: 20 лв.

Срещу внесена такса се получават материали на конференцията, сертификат, CD с доклади.

Всеки участник може да участва с не повече от два доклада.

 За гости и съавтори (участници в конференцията): 6 лв.

Срещу внесена такса се получават материали на конференцията и сертификат.

 Учениците не заплащат такса.

Таксите за участие могат да бъдат платени по банков път:

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Такси и плащане

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg

РАЙФАЙЗЕН БАНК

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG57RZBB91553120050509

ШУ Епископ Константин Преславски

Основание за плащане: Такса правоучастие за
VIII НСНК От Атома до Космоса, 2021 г. Копие от банковото бордеро се изпраща на е-mail: snk@shu.bg.

50 години заедно пишем историята