ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

доц. д-р Нина Архангелова

тел.: (054) 830 495 / 255

e-mail: n.arhangelova@shu.bg

доц. д-р Сунай Ибрямов

тел.: (054) 830 495 / 153

e-mail: sibryamov@shu.bg

 

или на e-mail: snk@shu.bg

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

9700 гр. Шумен, ул. Университетска № 115

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

За VII Национална студентска научна конференция с участие на ученици От атома до Космоса

Контакти

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg