Резултат с изображение за шуменски университет лого

Архив

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици От атома до Космоса,
19-20.05.2016 г.

Покана

Програма

III Национална студентска научна конференция с участие на ученици От атома до Космоса,
15-16.05.2015 г.

 

II Национална студентска научна конференция От атома до Космоса,
15-16.05.2014 г.

I Национална студентска научна конференция От атома до Космоса,
16-17.05.2013 г.

e-mail: snk@shu.bg

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици От атома до Космоса,
1
2-13.05.2017 г.

Покана

Програма

VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици От атома до Космоса,
4-5.05.201
8 г.

Покана

Програма

VII Национална студентска научна конференция с участие на ученици От атома до Космоса,
17-18.05.201
9 г.

Покана

Програма

50 години заедно пишем историята