http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Организационен Комитет:

Председател:

доц. д-р Нина Архангелова

 

Членове:

доц. д-р Сунай Ибрямов

доц. д-р Борислав Борисов

доц. д-р Доротея Василева

преп. д-р Теодора Атанасова

ас. Сениха Салим

Галина Йорданова

студент Христо Христов

 

Научен комитет:

Председател:

проф. д-р Драгомир Марчев

 

Членове:

проф. д-р Цветеслава Иванова

доц. д-р Веселин Петков

доц. д-р Исмаил Исмаилов

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Организационен и научен комитет

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg

50 години заедно пишем историята