Понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Важни дати

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

 Заявки за участие със заглавие на докладите/постерите, които задължително следва да имат изследователски характер и имена на авторите се приемат до 05.05.2019 г.

 Доклади в пълен текст се приемат до 10.05.2019 г.

 Регистрация: информацията ще бъде налична по-късно

 Представяне на докладите: информацията ще бъде налична по-късно

e-mail: snk@shu.bg