Резултат с изображение за шуменски университет лого

Архив

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

IV Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”,
19-20.05.2016 г.

Покана

Програма

III Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”,
15-16.05.2015 г.

Покана

Програма

II Национална студентска научна конференция “От атома до Космоса”,
15-16.05.2014 г.

I Национална студентска научна конференция “От атома до Космоса”,
16-17.05.2013 г.

e-mail: snk@shu.bg

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”,
1
2-13.05.2017 г.

Покана

Програма

VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”,
4-5.05.201
8 г.

Покана

Програма

VII Национална студентска научна конференция с участие на ученици “От атома до Космоса”,
17-18.05.201
9 г.

Покана

Програма