http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Организационен Комитет:

Председател:

доц. д-р Нина Архангелова

 

Членове:

доц. д-р Борислав Борисов

доц. д-р Сунай Ибрямов

доц. д-р Доротея Василева

ас. д-р Теодора Атанасова

ас. Сениха Салим

студент Сабина Василева

студент Венета Чобанова

 

Научен комитет:

Председател:

проф. д.физ.н. Диана Кюркчиева

 

Членове:

проф. д-р Драгомир Марчев

проф. д-р Николай Узунов

проф. д-р Валентин Велев

доц. д-р Петинка Галчева

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Организационен и научен комитет

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg