Астрономически център “Проф. дфмн Владимир Шкодров” на

Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

 

Сайт на Астрономическия център: http://astro.shu-bg.net/

Астрономическият център (АЦ) е създаден като структура на Шуменския университет (ШУ) през 1997 г. с три основни функции: а) обучение на студенти, изучаващи дисциплината астрономия; б) научноизследователска дейност; в) популяризаторска дейност. За да се реализира успешно дейността на АЦ през 1999 г. бе изградена астрономическа кула с 3-м купол на покривната площадка на учебната сграда “Корпус 3” на ШУ, в която бе поставен 15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп.

 

Астрономическият център на Шуменския университет разполага с:

 

 

 

 

 

 

 

 

Купол с диаметър 3.0 м;

 

 

 

15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп (монтиран в 3.0 м купол);

Диаметър: 150 мм

Фокусно разстояние: 2250 мм

Ортоскопични окуляри: 6 мм; 10 мм; 16 мм; 25 мм; 40 мм (Хюйгенс)

Степен на увеличение: ×375; ×225; ×140; ×90; ×56

 

 

 

65-мм телескоп “Алькор”;

 

 

 

 

3 телескопа-рефрактора с диаметър на обективите 60-мм;

 

 

 

 

 

 

 

Електронен окуляр Bresser PC Ocular;

 

 

 

 

 

Астрокамера 56/250;

 

 

 

 

Шест секстанта за практически упражнения със студенти;

 

 

 

 

 

Два модела на Слънчевата система;

 

 

 

 

Зала за провеждане на теоретични и практически занятия със студенти;

 

 

 

 

Три научни кабинета на преподавателите по астрономия;

 

 

 

 

Слънчев часовник пред Корпус 3 на Университета;

 

 

 

 

 

Библиотека с астрономическа литература.

Астрономическа обсерватория — Шумен