Галерия

41-см телескоп

09.06.2016 г.

41-см телескоп

41-см телескоп

09.06.2016 г.

41-см телескоп

09.06.2016 г.

41-см телескоп

09.06.2016 г.

Обсерваторията

09.06.2016 г.

Обсерваторията

Обсерваторията

09.06.2016 г.

Обсерваторията

09.06.2016 г.

Обсерваторията

09.06.2016 г.

09.06.2016 г.

09.06.2016 г.

Астрономическа обсерватория — Шумен

Луна, 13.10.2016 г.

25-см телескоп + камера NexImage 5

Луна, 13.10.2016 г.

Луна, 13.10.2016 г.

25-см телескоп + камера NexImage 5

Луна, 13.10.2016 г.

25-см телескоп + камера NexImage 5

Луна, 13.10.2016 г.

25-см телескоп + камера NexImage 5

Луна, 16.04.2016 г.

25-см телескоп + камера Bresser PC окуляр

Луна, 16.04.2016 г.

Луна, 16.04.2016 г.

25-см телескоп + камера Bresser PC окуляр

Луна, 16.04.2016 г.

25-см телескоп + камера Bresser PC окуляр

Луна, 16.04.2016 г.

25-см телескоп + камера Bresser PC окуляр

25-см телескоп + камера Bresser PC окуляр

25-см телескоп + камера NexImage 5

Астрономически обекти и явления, снимани с оборудването на Обсерваторията

Първа копка — 06.04.2015 г.

Първа копка

06.04.2015 г.

Първа копка

Първа копка

06.04.2015 г.

Първа копка

06.04.2015 г.

Първа копка

06.04.2015 г.

06.04.2015 г.

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Моменти от сглобяването на куполите

Из историята...

Сглобяване на куполите.

Из историята...

Из историята...

Сглобяване на куполите.

Из историята...

Сглобяване на куполите.

Из историята...

Сглобяване на куполите.

Сглобяване на куполите.

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Официално откриване на сградата — 29.10.2015 г.

Откриване

29.10.2015 г.

Откриване

Откриване

29.10.2015 г.

Откриване

29.10.2015 г.

Откриване

29.10.2015 г.

29.10.2015 г.

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Пасаж на Меркурий

09.05.2016 г.

Пасаж на Меркурий

Пасаж на Меркурий

09.05.2016 г.

Пасаж на Меркурий

09.05.2016 г.

Пасаж на Меркурий

09.05.2016 г.

09.05.2016 г.

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Астропарти — 19.05.2016 г., откриване на Обсерваторията

Астропарти

19.05.2016 г.

Астропарти

Астропарти

19.05.2016 г.

Астропарти

19.05.2016 г.

Астропарти

19.05.2016 г.

19.05.2016 г.

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Нощ на отворените врати — 16.09.2016 г.

Отворени врати

16.09.2016 г.

Отворени врати

Отворени врати

16.09.2016 г.

Отворени врати

16.09.2016 г.

Отворени врати

16.09.2016 г.

16.09.2016 г.

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Снимки от въздуха — 10.05.2016 г., Ивайло Красимиров

От въздуха

10.05.2016 г.

От въздуха

От въздуха

10.05.2016 г.

От въздуха

10.05.2016 г.

От въздуха

10.05.2016 г.

10.05.2016 г.

41-см телескоп — 09.06.2016 г., Пенчо Маркишки

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

Обсерваторията — 09.06.2016 г., Пенчо Маркишки

За повече снимки

Посетете албума във Facebook.

За повече снимки, моля посетете        (не е нужно да имате регистрация във Facebook).