Школи, практикуми, обучения

Астрономически школи, практикуми и обучения за ученици, студенти и младежи на извънкласна форма на обучение се провеждат по реда на съответните подадени заявки.

Всички заявки се подават на проф. дфн Диана Кюркчиева на електронен адрес d.kyurkchieva [at] shu.bg. Всяка заявка следва да има ясно определен научно-образователен характер и програма.

Астрономическа обсерватория Шумен