Школи, практикуми, обучения

Астрономически школи, практикуми и обучения за ученици, студенти и младежи на извънкласна форма на обучение се провеждат по реда на съответните подадени заявки.

Заявките се подават на директора на Центъра по природни науки проф. д-р Николай Начев на електронен адрес natchev@shu.bg. Всяка заявка следва да има ясно определен научно-образователен характер и програма.

Астрономическа обсерватория — Шумен